160+ Klasik

JEDĽA NORDMAN / KAUKÁZSKA

  • výška od 160cm
  • frézovanie
  • balenie
  • úschova
  • donáška až k vámdomov / len okres RV / 
29,99 €