80 MINI

JEDĽA NORDMAN / KAUKÁZSKA

  • kvalita PREMIUM
  • výška medzi 70 - 80cm
  • frézovanie
  • balenie
  • úschova
  • donáška až k vámdomov / len okres RV / 
15,99 €