120 ŠTANDARD

JEDĽA NORDMAN / KAUKÁZSKA

  • výška od 100 do 120cm
  • frézovanie 
  • balenie
  • úschova
  • donáška až k vámdomov / len okres RV / 
19,99 €