NÁVRAT DOMOV

VAŠE ŠTÚDIO MONMAR UŽ V OD BILLA ROŽŇAVA

MILÍ NAŠI ZÁKAZNÍCI

S  TECHNICKÝCH DÔVODOV SME SA  VRÁTILI NA NAŠE MALÉ ALE ÚTULNÉ MIESTO V OBCHODNOM DOME BILLA, NA KOŠICKEJ ULICI. 

DÚFAME ŽE OSTANETE NAŠIM VERNÝM ZÁKAZNÍKOM AJ V STARONOVÝCH PRIESTOROCH. 

Tešíme sa na Vašu návštevu.